Andy S. Falkner: A főtitkár

Tudományos-fantasztikus regény

Megalománok és gigantofóbok, 30. kötet, 1996/2003

magyarul book&walk németül Amazon ·

Andy S. Falkner: A főtitkár

Ki ne szeretne a világ ura lenni?

Persze, aki őszinte sajátmagához, rögtön belátja, hogy ezzel (még magának is)jóval több kárt okozna, mint hasznot. Ha már kívánságok teljesülnek, kérjünk ahatalomhoz bölcsességet is, mintSalamon, továbbá pénzt, barátokat, döntéseinkvégrehajtásához szükséges eszközöket és főleg, hogy megszabaduljunk a bennünklakó önzéstől, agressziótól, telhetetlenségtől, gonoszságtól. Csak egyszuperember képes megbirkózni a teljhatalomhoz kapcsolódó felelősséggel.

A Főtitkár személyében teljesül sok ember (és elsősorban a szerző) ilyenirányú vágyálma. Egy génmutáció következtében agyának az a része, ahol mások atudatalattijukat, érzelmeiket hordják, intelligenciáját szolgálja. Különlegesképességeit kicsi gyermekkora óta tudatosan elrejti és ikerhúgával sajátszubkultúrát, nyelvet fejleszt ki. Nem misztikus hókuszpókusz, hanem szellemiteljesítőképessége révén megérti embertársai gondolatait és átlátjacselekedeteik mozgatórugóit. Zsidó származása és kapcsolatai révén elsősorbangazdasági, később az ENSZ főtitkáraként korlátlan politikai befolyásra teszszert. Mivel minden érzelemtől és hatalomvágytól mentes, így intelligensdöntésének következménye, hogy képességeit az emberiség szolgálatába állítja.Húgával-partnernőjével, később mesterséges szaporítás útján létrehozottgyermekeikkel együtt egy józan világot kívánnak létrehozni.

Vajon elég-e ehhez a tiszta értelem és az egoizmustól való teljes mentesség?Vagy vannak-e más, racionalitáson felüli tényezők az emberiség történelmében,amelyek kicsúsznak a Főtitkár látóköréből? A kétgenerációnyi jövőbe vetítetttörténet bepillantást nyújt a műszaki, társadalmi és gazdasági fejlődéslehetőségeibe. Tartalmazza a szerző tudományosan megalapozott ötleteit, mint aszaharai óriáserőmű, amely révén a napenergia helyettesíti a kőolajat, a »bakszer«és »szpészfúd«, (ezek az élelmiszerellátás problémáit oldják meg), vagy azalkoholizmust a demográfiai robbanás megfékezésére felhasználó »alton«. Egyebekközött megismerjük a »fiction science«-t (a fantasztikus tudományos értekezésnépszerű változatát), a káoszelméletet, az Antikrisztusról szóló próféciákat,Európa legszebb sívidékeit, és a kommunikációt reformáló, elektronikus papíronhasznált rovásírást. Ezen túlmenően a regény tükrözi a Németországban élő,magyar származású amatőr író (főfoglalkozásban a számítógép-tudomány egyetemitanára) talán az olvasó számára sem érdektelen nézeteit a világról, erkölcsről,az együttélés normáiról, Istenről.

Kritika és válasz

Keresőszavak: hatalom, zsidó, keresztény, tudás, mutáció, intelligencia, pénz

670295 szó, 152 oldal


Megalománok és gigantofóbok

Következő kötet: Mesterséges evolúció

spanyolul oroszul eszperantóul németül Der Generalsekretär angolul The General Secretary