Andy S. Falkner: Káosz, kozmosz és logosz

Tudományos-fantasztikus monológ

Megalománok és gigantofóbok, 43. kötet, 2018

magyarul book&walk németül Amazon ·

Andy S. Falkner: Káosz, kozmosz és logosz

A Science Fiction egyik feladata, hogy felszabadítsa az olvasót azantropocentrizmusából, hogy képessé váljon olyan lények, világok és jelenségekelképzelésére, amelyek nagyon különböznek az általa ismertektől. Ez magábanfoglalja azt is, hogy általánosan elfogadott meghatározásokat pl. a(mesterséges) intelligenciáról megkérdőjelezzen és gondolkozzon a szabadakaratról is. Ahol az univerzumban a körülmények nagyon különböznek a mieinktől,ott más fogalmak és magyarázatok is keletkezhetnek általunk is ismertjelenségekre. Az egyetlen kérdés, hogy hogyan lehet a relativitáselméletellenére leküzdeni a hatalmas távolságot közöttünk, hogy létrejöhessen azintelligenciák közötti kommunikáció. Talán a Science Fiction segít.

Keresőszavak: intelligencia, univerzum, kommunikáció, nagy bumm, Big Bang, ősrobbanás, relativitáselmélet, kvantummechanika, attraktor

8509 szó, 21 oldal


Megalománok és gigantofóbok

Következő kötet: Amit még a szùpík sem tudtak

spanyolul oroszul eszperantóul németül Chaos, Kosmos und Logos angolul Chaos, Cosmos and Logos