2018 július

Továbbadható alapigazságok

Mindig is dr. Bill Bright rajongója voltam. Ő volt a Campus Crusade for Christ (ma: Cru, magyarul: Timóteus társaság) alapítója és évtizedeken keresztül elnöke. Személyesen ismerem őt, Budapesten is jártam vele és elolvastam sok írását. A diákmozgalma révén erősen befolyásolta az én istenértésemet.

Fiatal hívőként a „10 alapvető lépés a szellemi érettség felé“ (angol eredetiben: „10 Basic Steps toward Spiritual Maturity“) című füzeteit alaposan áttanulmányoztam (kár, hogy nincs meg magyarul). Ez megalapozta, hogy hogyan olvasom és kezelem a Bibliát. Rendszeresen használtam „Továbbadható alapigazságok“ (eredetiben „Transferable Concepts“) című könyvecskéit a szolgálatomban: átadtam őket a tanítványaimnak, felhasználtam őket tanítások és prédikációk kiindulópontjaként stb. Ezek, legalábbis részben, megvannak magyarul is.

A füzetek szerkezete és logikája teljes mértékben összhangban van matematikai és mérnöki gondolkodásmódommal, és a legtöbb diákéval is, akikkel dolgoztam. A mai napig nem ismerek egyetlen más könyvet sem, amely ilyen röviden és egyszerűen összegezné a zsidó-keresztény hit lényegét (legalábbis, ahogy én ma értem ezt).

A formájuk minden bizonnyal elavult a villogó online tanfolyamok korszakában, de tartalmuk tekintetében határozottan tudom ajánlani bárkinek, aki olyan lelkesen szeretné megismerni a Bibliát, mint én 40 évvel ezelőtt. Ezért azt javaslom, hogy ne csak belenézzen és olvasson el belőle ezt-mást, hanem rendszeresen dolgozza át magát rajta – különösen olyan fiatal hívők, akik szellemileg növekedni akarnak.


10 alapvető lépés a szellemi érettség felé

Bevezetés: Jézus egyedisége
1. A keresztény kaland
2. A keresztény és a bőséges élet
3. A keresztény és a Szentlélek
4. A keresztény és imádság
5. A keresztény és a Biblia
6. A keresztény és az engedelmesség
7. A keresztény és a Tanúság
8. A keresztény és adományozó
9. Az Ószövetség felfedezése
10. Az Újszövetség felfedezése

Továbbadható alapigazságok

1. Hogyan lehetsz biztos lehet abban, hogy keresztény vagy?
2. Hogyan tapasztalhatjuk meg Isten szeretetét és megbocsátását?
3. Hogyan eltelhetünk meg Szentlélekkel?
4. Hogyan járjunk Szentlélekben?
5. Hogyan lehetünk gyümölcsöző bizonyságtevők?
6. Hogyan vezethetünk másokat Krisztushoz?
7. Hogyan segíthetjük elő a Nagy Küldetés teljesítését?
8. Hogyan szerethetünk hit által?
9. Hogyan imádkozhatunk meggyőződéssel?
10. Hogyan ​tapasztalhatjuk az adakozás kalandját?


BlogHome page

aatsolymosi.com